Cultura

Reserves Online

Habitació

Recomanacions

Història de Santa Susanna

Els orígens de Santa Susanna es remunten als temps en què les terres de la vall situades entre el turó de Gràcia i el turó de la Guàrdia com també les de la plana de Balasch començaven a ser poblades per pagesos. Això passa al segle XII quan ja es té constància de l'establiment dels Puiglauter (Podius Lotarius) prop del turó de Can Jordà, i del XIII disposem de moltes més dades: es van establir la casa de Pineda, Can Jordà, Can Mestres, Mas Poch o Can Ratès, Coll de Pafils, Ferrarí, Can Gelat, Mas Goyta o Guaita...

Així doncs sembla que primer es va ocupar la part de dalt de la riera, més protegida i menys exposada als perills del mar, i progressivament es van anar ocupant les parts més obertes fins a la plana de la platja...

Font: Fundació Turística de Santa Susanna